Χάρτης 

Υπηρεσίες

 • Κατασκευή Φορητών Εικόνων Αγιογραφία
 • Κατασκευή Ξυλόγλυπτων με Αγιογράφηση
 • Κατασκευή Φορητών Εικόνων Λιθογραφίας
 • Συντηρήσεις Παλαιών Εικόνων
 • Αγιογραφήσεις Ναών και Παρεκκλησίων
 • Εμπορία Εκκλησιαστικών Ειδών

 

Επικοινωνία

 • Εργαστήρι Αγιογραφίας
  Γλυκός Αντίγονος


  Αγίας Τριάδος 23 - Αγ. Τριάδα - Φάληρο
  ΤΚ 54640 - Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: +30 2310904757 / 6945468650
  Fax: +30 2310904757
  Emails: info@glikosicons.gr
  glikosicons@gmail.com